VODNIKOVA DOMAČIJA ŠIŠKA
Hiša branja, pisanja in pripovedovanja
Vodnikova cesta 65, 1000 Ljubljana

VSEBINSKE REČI:
Alenka Veler / alenka.veler@mkz.si
Tina Popovič / tina.popovic@divjamisel.org

STIKI Z JAVNOSTMI/ KOORDINACIJA:
Nika Kovač / nika.kovac.8m@gmail.com / 040 150 893