V Šiški bo aprila potekal drugi festival angažiranega pisanja. V štirih intenzivnih dneh druženja s knjigami bomo predstavili avtorje in novozidane knjige, na sporedu bodo pogovori, pripovedovalski dogodek, pesniški večer gimnazijcev, razstava, koncert s hip hop avtorji, dve delavnici, v hiši bosta delovali festivalska knjigarna in kavarna. Vse to, ker verjamemo, da knjige in branje prispevajo k aktivnemu premišljanju in soustvarjanju sveta!

V svetu hiperprodukcije in poplave izdelkov je pot do knjige lahko dolga in vijugava. Festival Itn. motivira za branje in razmišljanje, izbira avtorje, vsebine in knjige, ki se nam zdijo pomembni, in vse skupaj ponudi v dveh dneh druženja.

Mladinski festival.

Festival je v prvi vrsti namenjen mladim. V letih iskanja lastne smeri je knjiga pomembna in lahko zasuka življenje v nepredvidljive razsežnosti.

Knjiga ponuja raziskovanje, iskanje oprijemljivih točk in pravih besed. Podobno kot muzika je mesto identifikacije in velika verjetnost je, da v nekom, ki ga nagovori ista knjiga kot tebe, najdeš sorodno dušo.

Po definiciji so mladi stari med 15 in 29 let. Zanje so založniki razvili koncept specializirane literature in kategorijo “mladi odrasli”, ki pa predvsem pomeni novo tržno nišo. Ta konstrukt preizprašujemo na festivalu.

Angažirano pisanje.

Zanimajo nas avtorji, ki jim ni vseeno, kam gre svet in mi z njim, in se ne zadovoljijo s površnimi vsebinami, imajo kaj sporočiti in to sporočajo tako, da nas navdihujejo. Festival se v prihodnosti ne bo razvijal le v smer že napisanega, temveč tudi v iskanje načinov za smiselno podporo in spodbudo mladim pri pisanju in pisnem izražanju.

Knjiga je še vedno osnova programa drugega festivala. Na njo se opiramo, jo analiziramo in postavljamo v različne kontekste.

Letos ima festival 4 festivalske dni, vsak festivalski dan pa obravnava določeno temo. Te teme so: Ivan Cankar, ženske pisave, spreminjanje sveta in poezija.

Prostor druženja in razprav.

Festival vzpostavlja prostor razprav in izražanja mnenj, kjer imajo ob povabljenih avtorjih in izhodiščnih temah glavno besedo mladi.

Festivalska knjigarna.

Festival Itn. nastaja s skromnimi sredstvi in velikim navdušenjem festivalske ekipe, vseh sodelujočih avtorjev in založb. Sestavili smo ga tudi skupaj z založniki, ki bodo na festivalu svoje knjige ponudili po čim bolj dostopnih cenah.

In tako naprej.

Nakazali smo smer: vsak dan znova branje, razmišljanje, sodelovanje, razpravljanje, delovanje. Prihodnost bo takšna, kot si jo bomo naredili. V to je treba verjeti.