V Šiški bo aprila potekal tretji festival angažiranega pisanja. V treh dneh intenzivnega druženja s knjigami bomo reflektirali, v kakšnem svetu živimo in kako ga lahko spremenimo v smeri enakopravnejše družbe.

Tretji festival angažiranega pisanja določajo naslednji pojmi: svoboda, ženske pisave, poezija in svet. Prevpraševali jih bomo na pogovorih, predavanjih, performansih, Menjalnici poezije, zajtrkih z avtorji, ob igranju družabnih iger in na branju pričevanj kampanje #jaztudi. V hiši bosta delovali tudi festivalska knjigarna in kavarna.

Vse to, ker verjamemo, da knjige in branje prispevajo k aktivnemu premišljanju in soustvarjanju sveta!

V svetu hiperprodukcije poceni izdelkov je pot do knjige lahko dolga in vijugava. Festival Itn. motivira za branje in razmišljanje, izbira avtorje, vsebine in knjige, ki se nam zdijo pomembne, in ponuja tri dni, polne zanimivih dogodkov in angažiranega druženja.

Mladinski festival, ki to ni.

Festival Itn. nastaja v tesnem sodelovanju Vodnikove domačije, Mladinske knjige in Novega dijaka. Ob svojem nastanku je bil namenjen mladim. Prepričani smo namreč bili, da je v letih samoiskanja pomembna tudi dobra knjiga, ki lahko usmeri življenje na nepredvidljive poti in odpre nove, do takrat nezamisljive možnosti.

In v to smo prepričani še danes. A v dveh letih druženj, debat in prevpraševanj konstrukta mladosti smo prišli do pomembnih ugotovitev.

Po definiciji so mladi stari med 15 in 29 let. Zanje so založniki razvili koncept specializirane literature in kategorijo “mladi odrasli”, ki pomeni v resnici le novo tržno nišo. Mladinska literatura namreč ne obstaja. Mladi berejo vso literaturo; literaturo, ki je namenjena mladim, pa berejo vsi – zato je lahko vsa literatura mladinska, vsa mladinska literatura pa literatura za odrasle.

Označevalec ‘mladinski’ v takem odnosu hitro postane zgolj bleščeči novi trend, ki ga uporabljamo za to, da pritegnemo medijsko pozornost in financiranje (žal tega res nimamo veliko). V resnici pa starost ni osebna okoliščina, ki bi nujno določala naše knjižne preference, videnje sveta in želje.

Ekipa, ki festival pripravlja, je že res mladostna, energična, polna zagona, optimizma in želje po spremembi na bolje. A prepričani smo, da lahko spremembe dosežemo le, če se povežemo vsi, ki verjamemo v možnost drugačne družbe. Pri tem nas ne smejo omejevati naša starost, spolna usmerjenost, spol, rasa ali narodnost.

Vse to so razlogi, zakaj smo se odločili, da v tretjem letu obstoja Itn. pridevnik “mladinski” izvzamemo iz imena festivala.

Angažirano pisanje.

Zanimajo nas avtorji in avtorice, ki jim ni vseeno, kam gre svet in mi z njim; ki se ne zadovoljijo s površnimi vsebinami; ki nam imajo kaj sporočiti in to sporočajo tako, da nas navdihujejo. Pri tem vsi dogodki festivala jasno in glasno sporočajo, da je angažiranost pomembna v vseh življenjskih obdobjih, da mora biti mar vsem ljudem, ne le mladim, ki jim bo ta svet pripadel v prihodnosti.

Knjiga je osnova tudi tretjega festivalskega programa. Na njo se opiramo, jo analiziramo in postavljamo v različne kontekste.

Prostor druženja in razprav.

Festival vzpostavlja prostor razprav in izražanja mnenj, kjer imajo ob povabljenih avtorjih in avtoricah ter izhodiščnih temah besedo vsi, ki želijo biti slišani.

Festivalska knjigarna.

Festival Itn. nastaja s skromnimi sredstvi in velikim navdušenjem festivalske ekipe, vseh sodelujočih avtorjev in založb. Sestavili smo ga tudi skupaj z založniki, ki bodo na festivalu svoje knjige ponudili po čim bolj dostopnih cenah.

In tako naprej.

Nakazali smo smer: vsak dan znova brati, razmišljati, razpravljati, sodelovati in predvsem delovati. Prihodnost bo takšna, kakršno si bomo izborili. V to je treba verjeti.